Advies technische wijzigingen VOP

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De wijzigingen aan het gebruik van de VOP in maatwerkbedrijven zorgen voor meer uniformiteit en kunnen op die manier bijdragen aan een vlottere integratie van personen met een arbeidshandicap in maatwerkbedrijven en aan (interne) doorstroom.

Ook over de andere aanpassingen is de Commissie Diversiteit positief. Wel wil de commissie meegeven dat het werk hier nog niet helemaal af is. Zo vindt de commissie het:

  • positief dat er door het automatisch laten starten van de VOP op 40% meer duidelijkheid wordt geschept voor werkgevers en er een vlottere doorlooptijd kan worden gegarandeerd. Voor de Commissie Diversiteit blijft het uitgangspunt echter dat er zo snel als mogelijk een correcte inschatting wordt gemaakt van de nodige vergoeding voor het rendementsverlies van de persoon, en dat er waar nodig nog steeds een verhoogde VOP kan worden toegekend.
  • positief dat er door de evolutie naar éénzelfde datum voor de toekenning van de VOP voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, vereenvoudiging wordt gerealiseerd en duidelijker kan worden gecommuniceerd naar de doelgroep. Dit kan het gebruik van de maatregel verder stimuleren. Daarnaast wil de Commissie Diversiteit wel opnieuw aandacht vragen voor de manier waarop bij het toekennen van een VOP de zelfstandige activiteit wordt vastgesteld. De commissie vraagt om hier af te stappen van de ondergrens van een netto belastbaar inkomen van 13.500 euro op jaarbasis, en te evolueren naar de maatstaf die hier het eenvoudigst en meest representatief is, nl. het in orde zijn met de sociale zekerheidsbijdragen.