Advies ondernemerschap bij personen met arbeidshandicap

advies op eigen initiatief

In een nieuw rapport presenteert de Stichting Innovatie & Arbeid bevindingen rond ondernemerschap bij personen met een handicap. Op basis van dit rapport brengt de Commissie Diversiteit een advies op eigen initiatief uit om aandacht te vragen voor kwalitatief ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap.

Hiertoe formuleert de commissie aanbevelingen op drie prioritaire actiedomeinen:

  • het realiseren van een betere toeleiding naar ondernemerschap
  • een betere toegang tot ondernemerschap
  • het bieden van ondersteuning doorheen de ganse loopbaan als ondernemer.

Aanvullend doet de commissie ook aanbevelingen met betrekking tot twee belangrijke voorwaarden om te komen tot een sterk beleidskader op dit terrein:

  • het gebruik van monitoring en onderzoek als stevige basis voor het beleid
  • de aanwezigheid van een goed uitgewerkt flankerend beleid.

 

 

Bekijk de belangrijkste punten uit het advies en rapport over ondernemen met een arbeidshandicap in Vlaamse gebarentaal