Verken de succesverhalen van werkgevers die 'daden boven woorden' tot hun motto hebben gemaakt, door de talenten van mensen met een vluchtelingenstatus actief te waarderen en in te zetten.

In dit thema worden de motivaties maar ook mogelijke hindernissen bij het aannemen van mensen met een vluchtelingenachtergrond en anderstalige nieuwkomers besproken. Hoewel praktische drempels zullen verschillen afhankelijk van iemands afkomst, zijn motivaties om iemand wél aan te nemen en oplossingen voor mogelijke (taal)drempels vaak van toepassing voor iedereen.

Stelling 1: Het potentieel van een kandidaat is vandaag belangrijker dan hun huidige competenties.

Stelling 2: Het perfect beheersen van de taal van de organisatie is (niet) nodig om de taken goed uit te voeren.

Stelling 3: Om als bedrijf succesvol te zijn, ben je genoodzaakt om potentieel talent met een inclusieve blik te benaderen.

Tips om je kansen te vergroten voor een divers publiek

Het aanwerven en behouden van medewerkers met verschillende achtergronden, identiteiten en ervaringen kent verschillende voordelen, zowel voor de medewerkers als de organisatie zelf. 

Onderzoek toont aan dat inclusieve organisaties innovatiever zijn en sneller oplossingen kunnen vinden voor problemen. Daarnaast kunnen diversiteit en inclusie ook de productiviteit en creativiteit in de organisatie bevorderen. 

Diversiteit is vandaag de realiteit in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om het aanwerven van mensen met verschillende achtergronden te zien als een opportuniteit. Je zal snel zien dat mogelijke drempels, zoals taalverschillen, te overkomen zijn.

Het is belangrijk om de organisatiecultuur te verkennen. Deze cultuur speelt een sleutelrol bij de inclusie van mensen met een vluchtelingenstatus en anderstalige nieuwkomers in de organisatie. Het begrijpen van de bestaande dynamiek, waarden en normen kan een positieve invloed hebben op hoe vlot zij zich in de organisatie kunnen integreren.

Hoe kan je de werkcultuur beter leren kennen?

 • Overweeg om een analyse te maken van de structuur en cultuur van je organisatie, dit is waardevol om de mate van diversiteit en inclusie binnen de organisatie te meten.
 • Tools die hierbij kunnen helpen

 • Daarnaast is het bekijken van het interne diversiteitsbeleid een belangrijke stap om inzicht te krijgen in de inspanningen die de organisatie levert voor een inclusieve omgeving.
 • Het meten van de werknemerstevredenheid kan ook helpen om zicht te krijgen op je werkcultuur. Monitor regelmatig de tevredenheid van werknemers. Een dalende tevredenheid kan wijzen op problemen in de werkcultuur. Je kan de tevredenheid meten via anonieme tevredenheidsenquêtes of een stap verder gaan en diepte-interviews organiseren. In het tweede geval is het zeker aangeraden om hiervoor met een externe partner te werken.

Een inclusieve cultuur is niet alleen een goed idee voor mensen met een vluchtelingenstatus of anderstalige nieuwkomers, maar biedt ook een algemeen strategisch voordeel. Het bevordert een omgeving waarin alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich gewaardeerd voelen en zich volledig kunnen ontplooien.

In onze samenleving spelen vooroordelen een onvermijdelijke rol, ze helpen ons de wereld begrijpen en ordenen. Deze vooroordelen hebben een doel en kunnen leiden naar zinvolle patronen. Echter, onbewust kunnen ze evolueren naar (ongewilde) discriminatie.

Bij het overwegen van de aanwerving van mensen met een vluchtelingenstatus of anderstalige nieuwkomers is het van belang om te erkennen dat iedereen onbewuste vooroordelen heeft. Deze vooroordelen kunnen onbedoeld invloed hebben op ons besluitvormingsproces bij het aannemen en samenwerken met nieuwe teamleden.

Deze vooroordelen zijn niet altijd een teken van onwil of discriminatie, maar komen voort uit onze neiging om snel te categoriseren. Door ons hiervan bewust te zijn, kunnen we stappen ondernemen om deze vooroordelen te herkennen en te overwinnen.

In de context van inclusief werk is het essentieel om voorbij de eerste percepties te kijken en te ontdekken wat mensen met een vluchtelingenstatus en anderstalige nieuwkomers werkelijk te bieden hebben. Het doorbreken van stereotypen bevordert gelijke kansen en verrijkt niet alleen het team, maar ook de organisatie als geheel.

Praktische tips om bewust te worden van de eventuele onbewuste vooroordelen:

 • Bewustwordingstraining: Organiseer bewustwordingstrainingen voor HR medewerkers, leidinggevenden en andere medewerkers. Deze trainingen kunnen hen helpen om hun eigen onbewuste vooroordelen te herkennen en begrijpen (voorbeeld Refu Interim en AMAL-ambassadeurs).
 • Feedbackcultuur: Moedig een cultuur van constructieve feedback aan. Hierdoor voelen medewerkers zich gesteund en kunnen eventuele misverstanden of vooroordelen sneller worden aangepakt. Een open cultuur biedt ruimte voor feedbackdialoog waarbij alle partijen hun stem kunnen laten horen en zo kunnen groeien. Deze omvat leidinggevenden, maar ook mensen met een vluchtelingenachtergrond die werden aangeworven en collega’s.
 • Werknemersgroepen (Employee resource groups of ERG’s): Deze groepen kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een meer inclusieve werkplek. Werknemersgroepen brengen werknemers met gedeelde kenmerken of ervaringen samen, werknemersgroepen kunnen dan pleiten voor veranderingen in verband met bijvoorbeeld thema’s rond diversiteit, equity (gelijke kansen) en inclusie (DEI).
 • Aanstellen van een diversiteit- en inclusiemedewerker of -team: deze persoon of dit team wordt verantwoordelijk gesteld voor het overzien van de DEI-strategie en -acties. Medewerkers kunnen bij deze persoon of team terecht met vragen, initiatieven en bedenkingen.

In een steeds veranderende wereld is leren een voortdurende reis. Voor werkgevers en werknemers is het bijhouden van kennis en vaardigheden cruciaal, vooral met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Boeken, websites, podcasts, workshops, vormingen etc. bieden ons de mogelijkheid om te leren van verschillende perspectieven en ervaringen. Dit verrijkt niet alleen je kennis, maar ook je begrip van de wereld.

Voor werkgevers betekent dit dat het blijven verkennen van nieuwe ideeën en benaderingen bijdraagt aan het vormen van een inclusieve werkomgeving. Het stelt je in staat om beter te begrijpen hoe diverse talenten kunnen groeien binnen de organisatie. 

Door bewust te kiezen voor diverse bronnen, erkennen we dat kennis niet statisch is, maar een leerproces. Het vergroot onze veerkracht en ons vermogen om goed te functioneren in een snel veranderende wereld.

 • Boeken en studies:
  • De inclusieve organisatie - Madhu Mathoera
  • Inclusief leiderschap - Henk Jan Kamsteeg en Ugur Özcan 
  • De inclusiemarathon - Zoë Papaokonomou en Kauthar Bouchalikht 
  • Koers naar talent in overvloed - Bart Moens, Pascal Roskam
  • #ZeroExclusion - Wendy Ranschaert en Fatima Yassir
  • Inclusief werkgeverschap in tijden van krapte - Stichting Innovatie en arbeid
 • Vormingen van sectorfondsen: