Advies sociale bescherming warmteklanten

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de distributie en levering van thermische energie

  Thema's en trefwoorden