Addendum bij advies monitoring allochtonen

    Op eigen initiatief
    Monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van administratieve databanken

    Op 4 juli 2014 bracht de Commissie Diversiteit haar advies over monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van administratieve databanken uit. De Commissie Diversiteit wenst dit advies door recente ontwikkelingen aan te vullen met een addendum. Daarin maakt de commissie een belangrijk onderscheid tussen enerzijds de monitoring van personen van allochtone afkomst en anderzijds de beleidsfocus op een bepaalde groep. Om een eenvormige monitoring van personen van allochtone afkomst te stimuleren, ondersteunt de Commissie Diversiteit de operationalisering die de SVR naar voor schuift. Het concept origine is daarbij de uniforme definitie voor monitoring, met als bijhorende landenopdeling: België, buurlanden, West-EU15-landen, Zuid-EU15-landen, EU+12-landen en niet-EU-landen. Maar deze operationalisering impliceert nog geen keuze voor een bepaalde beleidsfocus. Wil een beleid doeltreffend zijn dan gebeurt de keuze van deze beleidsfocus best op basis van een duidelijk beleidskader. Voor het arbeidsmarktbeleid moet dat evenredige arbeidsdeelname (EAD) blijven.

    Thema's en trefwoorden