Werkbaarheidsprofiel zelfstandige ondernemers-starters 2007-2010

    Werkbaarheidsprofiel van zelfstandige ondernemers-starters op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010

    12,4% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is minder dan drie jaar als zelfstandige actief. Het werkbaarheidsprofiel van deze starters toont een gelijkaardig beeld als dat van zelfstandige ondernemers die al langer aan de slag zijn. Enerzijds zien we een grote groep met motiverend werk en voldoende leermogelijkheden, anderzijds worden velen geconfronteerd met werkstress en problemen om werk en privé in balans te houden. Meer starters dan niet-starters slagen er in om werk en privé in balans te houden. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid.