Werkbaarheidsprofiel dienstenchequebedrijven 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016-2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacrisis (voor de jobs) in de sector.

De werkbaarheidsmonitor 2019 registreert voor de dienstenchequebedrijven een werkbaarheidsgraad van 33,7%. Dit meetresultaat ligt hoger dan het bij de werkbaarheidsmeting 2016 geregistreerde kengetal (28,6%). De index ligt in 2019 nog steeds ruim onder het referentiecijfer voor de Vlaamse arbeidsmarkt (49,6%).

Een blik op de werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2019:

  • 47,0% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job (Vlaamse arbeidsmarkt: 16,6%);
  • 36,8% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 11,6% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen (niet significant verschillend van de situatie op de rest van de Vlaamse arbeidsmarkt);
  • 33,3% kampt met motivatieproblemen (Vlaamse arbeidsmarkt: 21,1%);
  • 6,3% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie (Vlaamse arbeidsmarkt: 12,8%).