Werkbaarheidsprofiel in de bouwnijverheid 2019

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 - 2019

Dit onderzoek werd vóór de coronacrisis (voorjaar 2020) uitgevoerd. De resultaten houden dan ook geen rekening met de gevolgen van deze crisis.

Terwijl het aandeel werknemers met een werkbare job in de bouwnijverheid in de periode 2004-2010 toenam van 51,1% naar 62,4%, registreren we sindsdien een terugval van de werkbaarheidsgraad naar 52,6% in 2019. Met deze op- en neergaande werkbaarheidscyclus volgt de bouwnijverheid de algemene trend op Vlaamse arbeidsmarkt. In 2019 wordt in de bouwsector één op drie werknemers geconfronteerd met werkstress, één op vijf met motivatieproblemen.