Werkbaar werk bij zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Analyse zelfstandige ondernemers zonder personeel op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2019

Dit rapport is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert geen informatie over de gevolgen van de coronacisis (voor de jobs) in de sector.

In 2019 bedroeg de werkbaarheidsgraad bij de zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) 52,6%. Dit is beduidend gunstiger dan bij zelfstandige ondernemers met personeel (zmp’ers), die in 2019 een werkbaarheidsgraad van op 46,4% laten opekenen.

Toch komen ook in de werksituatie van zzp’ers knelpunten voor:

  • 34,2% wordt geconfronteerd met werkstressklachten;
  • 9,7% kampt met motivatieproblemen;
  • 3,4% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job;
  • 27,3% signaleert problemen in de werk-privécombinatie.