Werkbaar werk zelfstandige ondernemers-groeiers 2007-2010

    Werkbaarheidsprofiel van zelfstandige ondernemers-groeiers op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2007-2010

    Een grote groep zelfstandige ondernemers in Vlaanderen die verwachten dat hun activiteit zal uitbreiden ('groeiers') ondervinden net als andere zelfstandigen werkstress en hebben problemen om werk en privé in balans te houden. Het aandeel dat gemotiveerd aan de slag is en/of leerkansen ervaart in het werk, is groter bij groeiers dan bij niet-groeiers. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid bij 6000 zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.