Werkbaar werk bij vrouwelijke zelfstandige ondernemers, starters en groeiers

Ongeveer de helft (51,9%) van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft in 2019 een werkbare job. De werkbaarheidsgraad is sedert de nulmeting in 2007 vrij stabiel gebleven en verschilt niet significant van de werkbaarheidsgraad voor mannelijke zelfstandige ondernemers (49,1%).

Van de ondernemers die minder dan drie jaar als zelfstandige actief zijn heeft 53,5% een werkbare job in 2019. Dat aandeel verschilt niet significant van de percentages die bij de vorige werkbaarheidsmetingen opgetekend werden en verschilt ook niet significant van de werkbaarheidsgraad bij de niet-starters.  

Het aandeel van de groeiers met een werkbare job bedraagt 53,0% in 2019. Dat aandeel verschilt niet significant van de percentages die bij de vorige werkbaarheidsmetingen opgetekend werden. Bij de niet-groeiers heeft minder dan de helft (47,7%) een werkbare job.