Werkbaar werk bij starters, groeiers en vrouwelijke zelfstandige ondernemers

De helft van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft een werkbare job. Hun werk is motiverend, biedt voldoende leerkansen, is goed in balans te houden met het privéleven en het stresspeil is onder controle. Voor de vrouwelijke zelfstandige ondernemers zonder werkbaar werk zijn vooral werkstress en de combinatie werk-privé een probleem. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid die met de werkbaarheidsmonitor om de drie jaar de kwaliteit van het werk in Vlaanderen in kaart brengt.

Gemotiveerd maar gestresseerd

Een derde van de zelfstandige ondernemers in de populatie van de werkbaarheidsmonitor is een vrouw. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar en de meerderheid (66,5%) is hooggeschoold. Bijna vier op de tien oefent een vrij beroep uit, 15,2% is actief in de handel, 11,6% in de branche van de persoonsverzorging, 9,7% in de intellectuele diensten (zoals makelaars, consultants, immobiliën…) en 7,2% in de horeca.

Van die vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft 49,4% werkbaar werk. Dat beeld is de afgelopen tien jaar vrij stabiel gebleven. Van alle zelfstandige ondernemers heeft 51,4% werkbaar werk.

Het werkbaarheidsprofiel van de vrouwelijke en mannelijke zelfstandige ondernemers is vrij gelijklopend en toont een dubbel beeld. Het positieve nieuws is dat meer dan negen op de tien gemotiveerd aan de slag is en voldoende leerkansen heeft in het werk. Tegelijk zien we dat een groot aandeel met werkstress kampt en het moeilijk vindt om werk en privé in evenwicht te houden. Bij de vrouwen gaat het om respectievelijk 37,5% en 34,6%. Bij de mannen is dit respectievelijk 35,5% en 32,2%.

Enkele andere opmerkelijke gegevens over de vrouwelijke zelfstandige ondernemers uit het rapport:

  • 59,5% volgde recent een bijscholing. Dat is meer dan hun mannelijke tegenhangers (48%);
  • 41,5% kampt met een ernstig competentiedeficit op het vlak van het management en beheer van de activiteit. Bij de mannelijke zelfstandige ondernemers is dat veel minder (27,5%);
  • 69,2% is tevreden met de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Bij de mannelijke zelfstandige ondernemers bedraagt dit 77%;
  • 93,3% is tevreden met het klantencontact maar slechts 21,6% is tevreden met het contact met de overheid(sadministratie);
  • 6,2% werd slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het werk en 4,4% had te maken met pestgedrag;
  • 64,2% ziet zich in de huidige job doorwerken tot het pensioen. 33,4% geeft aan dat langer doorwerken enkel haalbaar wordt als het werk aangepast wordt (lichter werk, minder uren werken…). De mannelijke zelfstandige ondernemers schatten de haalbaarheid positiever in (76,2%).

Het rapport ‘Werkbaar werk bij starters, groeiers en vrouwelijke zelfstandige ondernemers’ besteedt niet enkel aandacht aan de vrouwelijke zelfstandige ondernemers maar bevat ook een werkbaarheidsprofiel van zelfstandige ‘starters’ en ‘groeiers’.