Sectorprofiel werkbaar werk: Gezondheids- en welzijnssector

    Sectorprofiel werkbaar werk: Gezondheids- en welzijnssector

    In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd een volwaardige job hebben (werkzaamheidsgraad) maar ook dat ook de kwaliteit van de jobs (werkbaarheidsgraad) verbetert.
    Om die kwaliteit of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde STV-Innovatie & Arbeid de ‘werkbaarheidsmonitor’. In 2004 werd een eerste meting (schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse loontrekkenden. Vervolgmetingen zijn gepland in 2007 en 2010.  Voor veertien sectoren zijn de belangrijkste resultaten samengebracht in een sectorprofiel.
    In dit sectorprofiel vindt u de belangrijkste gegevens voor de gezondheids- en welzijnssector. Hoeveel werknemers uit de sector hebben een werkbare job? Wat zijn de voornaamste werk-baarheidsknelpunten (werkstress, (de)motivatie, onvoldoende leermogelijkheden, oneven-wichtige werk-privébalans)? Welke werkbaarheidsrisico’s (werkdruk, emotionele belasting, onvoldoende afwisseling en/of autonomie, onvoldoende sociale steun, belastende fysieke arbeidsomstandigheden) kenmerken de arbeidssituatie van werknemers uit de gezondheids- en welzijnssector en vormen de sleutel voor een hogere werkbaarheidsgraad?