Ondernemingsenquête. Invloed van werknemers of -vertegenwoordigers op managementbeslissingen in ondernemingen in Vlaanderen

Het vaakst invloed op beslissingen over de werkorganisatie

Het vaakst namen ondernemingen en organisaties over de periode 2020-2021 beslissingen over hun werkprocessen (80%) of werkorganisatie. Zo nam zeven op de tien beslissingen over opleiding, telewerk of arbeidstijdregelingen. Er werden minder beslissingen genomen over ontslagen (59%) en salarisregelingen (68%).

Werknemers en werknemersvertegenwoordigers hebben op heel wat managementbeslissingen in hun onderneming of organisatie invloed. Dat is vooral het geval voor beslissingen over de werkorganisatie. Zo hebben ze bij 7 op 10 ondernemingen of organisaties invloed op beslissingen over werkprocessen en bij meer dan de helft op beslissingen over arbeidsregelingen, telewerk of opleiding. Ook op beslissingen over salarisregelingen en ontslagen hebben ze invloed, maar dit in minder dan de helft van de ondernemingen. Ze hebben bij ruim 3 op 10 ondernemingen invloed op beslissingen over salarisregelingen en bij 2 op 10 over ontslagen. Dat blijkt uit de Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid afgenomen bij de HR-verantwoordelijken of zaakvoerders van 1657 ondernemingen en organisaties in Vlaanderen in 2021. Over de manier waarop ze invloed hebben en de gevolgen daarvan geeft het onderzoek geen uitsluitsel.

Alles samengeteld nam 7% van de ondernemingen in de bevraagde periode op geen enkel managementdomein beslissingen. Bij 17,4% hebben de werknemers of werknemersvertegenwoordigers geen invloed op de genomen managementbeslissingen. Bij een grotere groep, namelijk 22%, hebben de werknemers of werknemersvertegenwoordigers op alle genomen managementbeslissingen een invloed gehad.

Werknemers en werknemersvertegenwoordigers hebben een grotere invloed in het onderwijs, overheid en social profit

Vooral in het onderwijs, overheid en social profit hebben werknemers of werknemersvertegenwoordigers een (grote) invloed op de beslissingen. Zo hebben in 85% van de organisaties in deze sectoren die beslissingen namen over werkprocessen, de werknemers of werknemersvertegenwoordigers een invloed gehad op die beslissingen. Bij 51% van de organisaties hadden ze zelfs een grote invloed.

Dit geldt niet voor de beslissingen over ontslagen waar we geen verschillen zien naar sector. Werknemers en werknemersvertegenwoordigers in het onderwijs, overheid en social profit hebben ook minder invloed op beslissingen over het salaris.

Vaker product of dienst geïnnoveerd

De ondernemingen waar werknemers of hun vertegenwoordigers invloed hebben op de beslissingen, zijn vaker ook innovatiegerichte ondernemingen en ondernemingen die een competentiegerichte aanpak hebben (bijvoorbeeld veel opleidingen voorzien, werken met competentieprofielen of teamwerk en werknemers betrekken via werkoverleg of bij innovatie en kwaliteitszorg).

Ondernemingen en organisaties waar werknemers en werknemersvertegenwoordigers over het algemeen een sterke invloed hebben op managementbeslissingen verwachten vaker groei in de toekomst. De kans op faling, uitgedrukt aan de hand van de R-score van Trends Business Information is ook lager voor deze ondernemingen en organisaties.