Methodologie Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Dit rapport presenteert de methodologische achtergrondinformatie bij de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Met dit meetsysteem en de achterliggende driejaarlijkse, grootschalige survey bij werknemers en zelfstandige ondernemers naar de (evoluties in de) werkbeleving en de kwaliteit van de jobs, levert de Stichting Innovatie & Arbeid sinds 2004 de indicatoren om een aantal middellange-termijn-afspraken tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering op te volgen.