Methodologie van de ondernemingsenquête 2018

In dit rapport wordt een technisch verslag gegeven van de dataverzameling van de Ondernemingsenquête. Het rapport bevat een toelichting van de manier waarop de telefonische enquête verloopt, de responsgraad en een analyse ervan, de manier waarop gewogen wordt en de vragenlijst. Dit rapport krijgt een update bij elke editie.

Er zijn 1652 interviews afgewerkt. De netto-respons (verhouding deelname versus weigeringen van de respondenten waarmee een contact mogelijk was) ligt op 37%, dat is een goed resultaat maar minder dan bij de vorige edities. Deze respons ligt nog altijd hoger dan wat kan verwacht worden bij een postenquête of een webenquête.

Een nonresponsanalyse op basis van administratieve gegevens laat geen verschil optekenen tussen deelnemers en weigeraars, waardoor we besluiten dat onze steekproef niet vertekend is op basis van grootte, sector of economische parameters.