Informatiedossier Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties 2007-2010

Informatiedossier Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Werknemers en zelfstandige ondernemers

Zowel in 2007 als 2010 onderzocht de Stichting Innovatie & Arbeid het arbeidsethos en de arbeidsoriëntaties van de Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers. Het arbeidsethos peilt naar de houding ten aanzien van betaalde arbeid, de arbeidsoriëntaties geven aan wat mensen belangrijk vinden in het werk.

Het arbeidsethos is iets hoger bij zelfstandige ondernemers dan bij werknemers. Bij werknemers zien we de hoogste waarde voor arbeidsethos bij arbeiders en werknemers met een kaderfunctie. Een hoger arbeidsethos hangt samen met een hoger welbevinden in het werk en jobs die de leercapaciteit stimuleren.

Zowel zelfstandige ondernemers als werknemers vinden 'prettige mensen om mee samen te werken' het belangrijkste in hun werk. Voor zelfstandige ondernemers komen 'interessant werk' en 'werk waar je je capaciteiten kunt benutten' op de tweede en de derde plaats; Bij de werknemers zijn dat 'werkzekerheid' en 'een goed inkomen'.