Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden bij aanwervingen op basis van de IOA-enquête 2014

Vrouw voert sollicitatiegesprek met manDrie op de vier ondernemingen werven nieuwe personeelsleden aan. De meeste daarvan, twee op de drie, ervaren daarbij moeilijkheden bij het vinden van personeel met de juiste kwalificaties. Dit komt neer op de helft van alle ondernemingen en organisaties. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2014 uitvoerde bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig)  Brussel. Daarnaast geven bijna vier op de tien ondernemingen aan dat ze in het recente verleden groei hebben gekend. Drie op de tien geven behoud aan en de resterende twee geven aan dat hun activiteiten zijn teruggelopen. Bij vraag naar de inschatting van de evolutie in de nabije toekomst zijn de respondenten voorzichtiger en kiest bijna de helft voor ‘behoud’.