Focus op innovatie en arbeid. Knipperlicht voor burn-out

vrouw staat moe met voorhoofd tegen raam9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen kampen in 2013 met acute psychische vermoeidheid of burn-outklachten. Deze percentages komen overeen met ongeveer 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers. Deze personen zijn nog wel aan het werk maar slagen er niet meer in om 100%-adequaat te functioneren in hun job. We bekijken deze groep van nabij en gaan na of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen en beroepsprofielen. Daarnaast bestuderen we een aantal mogelijke oorzaken op de werkplek voor deze burn-outklachten.