Focus op innovatie & arbeid - competentiebeleid

Ondernemingen zetten competentieprofielen breed in

Ondernemingen die over competentieprofielen beschikken, zetten deze meestal breed in voor hun personeelsbeleid. Competentieprofielen hangen sterk samen met opleidingskansen maar ook met "loon naar werken" onder de vorm van prestatiebeloning. Dat blijkt uit het nieuwe themadossier Competentiebeleid op basis van de enquête Innovatie, Organisatie en Arbeid (IOA) 2011.