Werkstresspreventie in de praktijk

Project status
Afgerond

In dit onderzoek wordt gezocht naar een stand van zaken van de werkstresspreventie in de praktijk bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties.

Zoals werd aangetoond in de Werkbaarheidsmonitor is werkstress een belangrijke factor in de werkbaarheid. Er bestaat ook een uitgebreide regelgeving over, die in de voorbije jaren werd geactualiseerd. Daarin is het belang van primaire, secundaire en tertiaire preventie benadrukt.

Wat onderzoeken we?

Hoe pakken ondernemingen dit in de praktijk aan? Welke maatregelen hebben ze al genomen en op welke manier passen ze die indien nodig aan de nieuwe regelgeving aan? Het onderzoek richt zich voornamelijk op het vinden van voorbeelden van oplossingen die werken.

Werkwijze

Het onderzoek is gebaseerd op een reeks gesprekken met experts en bevoorrechte getuigen, literatuuronderzoek, statistische analyse op data van de OSHA en een aantal cases.

Timing

Het project is afgerond in februari 2013.

Resultaten

De regelgeving rond werkstresspreventie als onderdeel van psychosociaal welzijn heeft een richting gegeven aan de bestaande inspanningen bij ondernemingen die al een uitgebreid welzijnsbeleid hebben. Het heeft ook een impuls gegeven aan de ontwikkeling van instrumenten om aan risicoanalyse te doen. Gaandeweg wordt bij de ondernemingen en de externe preventiediensten ervaring opgebouwd over hoe werkstresspreventie in de praktijk ook op het primaire niveau kan doorgevoerd worden.

Dit project kende een vervolg. Lees hier meer over de update.