Vlaamse werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers - meting 2013

Project status
Afgerond

De werkbaarheidsmonitor brengt sedert 2007 driejaarlijks de kwaliteit van de jobs van zelfstandige ondernemers of de werkbaarheid cijfermatig in beeld. Voor verschillende deelgroepen (bv. mannen, vrouwen, leeftijdsgroepen, starters, groeiers, enz.) en sectoren wordt becijferd hoe jobs scoren op het vlak van werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé-balans.

De werkbaarheidsmonitor kwam er op initiatief van de Vlaamse sociale partners die met de Vlaamse Regering afspraken te streven naar meer kwaliteitsvolle jobs. Die afspraken zijn concreet gemaakt in het zogenaamde Toekomstpact voor Vlaanderen (Pact 2020). De Stichting Innovatie & Arbeid kreeg de opdracht om de werkbaarheid in Vlaanderen cijfermatig in beeld te brengen.

Wat onderzoeken we?

De werkbaarheidsmonitor meet vier belangrijke aspecten van arbeidskwaliteit: psychische vermoeidheid (werkstress), welbevinden in het werk (motivatie), leermogelijkheden en de balans tussen werk en privé. Werkbaar werk houdt in dat je door het werk gemotiveerd wordt en kansen krijgt om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet problematisch overspannen van wordt en dat de werk-privébalans in evenwicht is. Werkbaar werk of de werkbaarheidsgraad is het percentage dat niet problematisch scoort voor én werkstress én motivatie én leermogelijkheden én werk-privé-balans.

Kwaliteit van de arbeid komt tot stand in een context waarin een hele reeks factoren een rol spelen. De werkbaarheidsmonitor kijkt naar mogelijke sleutels op de werkplek zelf om de werkbaarheid van jobs te verbeteren. Deze sleutels zijn: de werkdruk (heeft te maken met werktempo, tijdslimieten), de emotionele belasting (vooral belangrijk bij zogenaamde contactberoepen), de afwisseling in het werk en de (fysieke) arbeidsomstandigheden (veiligheids- en gezondheidsrisico’s).

Werkwijze

De werkbaarheidsenquête is een schriftelijke bevraging van een representatief staal van ‘zelfstandige ondernemers in hoofdberoep’ (Vlaams Gewest). In 2013 werden 12.000 zelfstandige ondernemers  bevraagd en werd een nettorespons van 32,2% opgetekend.

Timing

De werkbaarheidsenquête wordt om de drie jaar uitgevoerd. De eerste meting werd uitgevoerd in 2007.

Resultaten

In vergelijking met 2007 is de werkbaarheidsgraad in 2013 gestegen van 47,7% naar 51,4%. Van alle zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft 51,4% in 2013 werkbaar werk. Deze ondernemers zijn niet psychisch vermoeid door hun werk, ze hebben een job die hen motiveert en voldoende leermogelijkheden biedt en hun werk-privé-balans is in evenwicht.

Een volledig overzicht van alle publicaties uit de metingen vanaf 2007 vind je hier terug.
De Stichting ontwikkelde daarnaast ook een handige tool om de werkbaarheid van werk in uw eigen bedrijf of organisatie na te gaan en te optimaliseren. Deze tool vind je hier terug.