Innoverende bedrijven en groeibedrijven doen vaker aan teamwerk

team van mensen leggen handen op elkaar als teken van teamwerkBijna vier op de tien ondernemingen en organisaties (met tien of meer werknemers) werken met teams (37%). Dat is een lichte toename ten opzichte van 2011 (34%). Daarmee is de dalende trend die zich manifesteerde tussen 2004 en 2011 gekeerd. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2014 uitvoerde bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel. Teamgeorganiseerde ondernemingen en organisaties blijken vaker groeibedrijven te zijn, te innoveren en een competentiegericht personeelsbeleid te hebben.

Duidelijk verband met innovatie en groei

Ondernemingen en organisaties die in het afgelopen jaar nieuwe of verbeterde producten of diensten introduceerden, blijken vaker aan teamwerk te doen: 25,6% tegenover 13,7%.  Bij ondernemingen en organisaties die een behoud of een vermindering van hun activiteiten noteerden in de voorbije jaren, zien we een toepassing van teamwerk tussen de 15,6% en 13,1%. Wanneer ondernemingen en organisaties een beperkte of sterke groei aangeven, blijken ze ook veel vaker teamwerk toe te passen, tussen de 22,6% en 30%. Er is dus een positief verband tussen het noteren van groei en het inzetten van teamwerk. Teamgeorganiseerde ondernemingen blijken ook vaker aan meer dan de helft van de ICO2020-criteria te voldoen: Bij de ICO2020-groep doet 53,1% aan teamwerk, bij de overige ondernemingen en organisaties is dat maar 25,3%.

Autonoom in methode en werkverdeling

Van de teamgeorganiseerde ondernemingen en organisaties geeft 72% hun teams de bevoegdheid ‘werkmethode’, 75% van hen geeft hun teams de bevoegdheid ‘onderlinge werkverdeling. Ruim zes op de tien (62%) kent de beide bevoegdheden samen toe, slechts 14% geen van beide. De meeste teams beschikken daarmee over de basisbevoegdheden om van degelijk teamwerk te kunnen spreken.

Werkoverleg als ‘teams light’

Werkoverleg komt voor in 77% van de ondernemingen en organisaties, jobrotatie en/of taakroulatie bij 19%. Er is een duidelijk verband tussen werkoverleg en teamwerk: bijna alle ondernemingen en organisaties met teamwerk hebben ook werkoverleg. Het verband tussen job teamwerk en jobrotatie en/of taakroulatie is veel minder sterk. Waarschijnlijk maakt jobrotatie/taakroulatie deel uit van een andere organisatiefilosofie.