Helft van vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft werkbaar werk

Van alle vrouwelijke zelfstandige ondernemers heeft de helft werkbaar werk. De overgrote meerderheid is sterk gemotiveerd en heeft een leerrijke job, maar ongeveer één op de drie ervaart problematische werkstress en heeft het moeilijk om werk en privé in balans te houden. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête 2013 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Werkstress en werk-privé-balans voor één op de drie problematisch

De werkbaarheidsgraad voor de vrouwelijke zelfstandige ondernemers bedraagt 50,3%. Dat is ongeveer evenveel als die voor hun mannelijke collega’s (51,8%). Werk dat het label ‘werkbaar’ krijgt voldoet aan vier voorwaarden: het leidt niet tot (problematische) werkstress, het houdt evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende leerkansen en blijft motiverend.

Figuur 1 Werkbaarheidsknelpunten bij mannen en vrouwen, zelfstandige ondernemers, 2013

Grafiek werkbaarheidsknelpunten mannen vrouwen zelfstandige-ondernemers 2013

Het werkbaarheidsprofiel van de mannelijke en de vrouwelijke zelfstandige ondernemers is vrij gelijklopend. Meer dan negen op de tien is gemotiveerd en ervaart voldoende leerkansen in het werk. Bij de vrouwelijke zelfstandigen is er wel een iets groter aandeel dat onvoldoende leermogelijkheden ervaart (6,3% versus 4,1%). Zowel bij mannen als vrouwen zien we dat ongeveer een derde met werkstress kampt en problemen heeft om werk en privé in evenwicht te houden.

Enkele andere opmerkelijke gegevens over de vrouwelijke zelfstandigen:

  • Bij de vrouwelijke zelfstandige ondernemers is het percentage dat tevreden is met het contact met klanten (93%) en de overheidsadministratie (21%) hoger dan bij de mannen (respectievelijk 87,8% en 17,2%). Meer vrouwen (72,6%) dan mannen (67,3%) zijn ook tevreden over hun onafhankelijkheid als zelfstandige.
  • 69,7% van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers is tevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat is minder dan bij de mannelijke zelfstandige ondernemers (75,9%).
  • Meer vrouwen (9,7%) dan mannen (7,1%) ervaren een ernstig deficit op het vlak van vakinhoudelijke of technische competentie. Ook voor de competenties op het vlak van management en beheer is dat zo (vrouwen: 35,4%; mannen: 24,9%).
  • Zowel bij mannen als vrouwen geeft ongeveer vier op de tien aan voldoende sociale ondersteuning te ervaren bij de bedrijfsvoering. Zes op tien voelen zich slechts in beperkte mate of helemaal niet ondersteund door een sociaal netwerk.

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vind je op www.werkbaarwerk.be

De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.