Alle sectorrapporten werkbaarheidsmonitor 2019 beschikbaar

In 2019 had 49,6% van de werknemers en 50,1% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen een werkbare baan. Het gaat dan over jobs waarvan je niet overspannen of ziek raakt, die werkplezier verschaffen en motiverend zijn, voldoende kans bieden op bijblijven/leren en de nodige ruimte laten voor gezin en privéleven.

Achter deze globale cijfers voor de arbeidsmarkt schuilen opvallende verschillen tussen de werkbaarheidsrapporten van bedrijfstakken waarin werknemers tewerkgesteld zijn of voor de diverse beroepen of het ondernemingstype waarin zelfstandigen actief zijn, zoals blijkt uit de tabel hieronder.

De negentien sectorrapporten op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 zijn inmiddels beschikbaar en krijg je met een muisklik op de gewenste sector in de tabel meteen op je scherm

De sectorrapporten verschaffen informatie en duiding bij de evolutie van werkbaarheidsgraad en brengen de achterliggende werkbaarheidsknelpunten en risicofactoren voor probleemsituaties in de sector in kaart. Daarnaast bevatten ze ook aanvullende gegevens over de arbeidssituatie en de werkbeleving: participatie aan opleiding en bijscholing, arbeidstijdregelingen, telewerk, woon-werkverkeer, confrontatie met grensoverschrijdend gedrag, ziekteverzuim, verloopintentie, werkonzekerheid en inschatting van de haalbaarheid om door te werken tot de pensioenleeftijd.

Opgelet: de gegevens in deze sectorrapporten zijn gebaseerd op de werkbaarheidsmonitor 2019 en leveren bijgevolg geen informatie over de gevolgen van de corona-crisis voor de jobs en het welzijn op het werk.

Sectorale werkbaarheidsgraden werknemers en zelfstandige ondernemers werkbaarheidsmonitor 2019

bedrijfstak werknemers aandeel
werkbaar werk
  beroepsgroep zelfstandige aandeel
werkbaar werk
Metaalindustrie 48,3%   Landbouw 50,0%
Bouw 52,6%   Bouw 42,0%
Voedingsnijverheid 43,6%   Handel 45,7%
Chemie 52,9%   Vrije beroepen 51,6%
Groot- en kleinhandel 50,1%   Intellectuele diensten 57,6%
Transport 41,9%      
Post & telecom 46,7%      
Banken en verzekeringen 55,5%   ondernemingstype  
Zakelijke diensten 52,4%   Zelfstandige zonder personeel 52,6%
Dienstenchequebedrijven 33,7%   Zelfstandige met personeel 46,4%
Zorg- en welzijnssector 50,8%      
Onderwijs 45,7%      
Overheidsdiensten 53,7%