Troeven en uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio

BUDA+

De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid organiseerde samen met BUDA+ op 13 oktober 2020 een webinar over de troeven en uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio in de noordrand van Brussel. We gingen na hoe arbeidsbemiddelingsdiensten, scholen, overheden en de bedrijven zelf hier een rol kunnen in spelen.

Het webinar kwam er naar aanleiding van een recent onderzoek van de Stichting bij bedrijven uit de sectoren bouw, recyclage en logistiek in de Budaregio. De betrokken partners willen graag samenwerken rond tewerkstelling en opleiding. Het consortium BUDA+ en de Provincie Vlaams-Brabant zullen het overleg verder begeleiden.

Meer informatie over BUDA+

Sprekers

is gedeputeerde voor de Provincie Vlaams-Brabant en voorzitter van de stuurgroep van het gewestoverschrijdende BUDA+-project, een officieel samenwerkingsverband tussen Brussel, Machelen, Vilvoorde en diverse stakeholders, met onder meer aandacht voor economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het project maakt deel uit van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand.
is onderzoeker bij de Stichting Innovatie & Arbeid en voerde met collega Lien Van Rampelberg het onderzoek van de Stichting in de Budaregio uit.
is Expert Arbeidsmarkt en Projectcoördinator Welt bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Metropolitan. Zijn focus is: arbeidsmarkt, HR en hoe omgaan met personeel, kansengroepen op de arbeidsmarkt en alle gerelateerde onderwerpen. Hij is ook betrokken bij het Regionaal Technologisch Centrum, Vlaams-Brabant.
is Directeur-diensthoofd Directie Werkgevers bij Actiris, het regionale kantoor voor werkgelegenheid van Brussel. Ze heeft ervaring in de non-profit sector en overheidsadministratie en met sociaal ondernemerschap en de strategische implementatie van nieuwe strategieën. Er is een nieuw samenwerkingsakkoord in de maak tussen Actiris en de VDAB.
is Provinciaal Directeur van de Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), Vlaams-Brabant. VDAB Vlaams-Brabant organiseerde in het voorjaar 2020 de opleidingenbeurs, #TalentAtWork, in Leuven en in Vilvoorde om de steeds moeilijkere match tussen werkzoekenden en bedrijven aan te pakken. Centraal staan geïntegreerde opleidingstrajecten en werkplekleren om competenties en kennis van het Nederlands van werkzoekenden te versterken. Er wordt een nieuwe, toekomstgerichte VDAB-campus gepland in Vilvoorde.
is directeur van het Gemeentelijke Instituut voor Secundair Onderwijs in Machelen. Recent werd een nieuwe campus ingericht samen met GBS De Fonkel en de Parochiale Basisschool. Door aandacht voor wetenschap en techniek en nauwe contacten met de bedrijfswereld (stages, duaal leren, ondersteuning, bijscholing) slaagt de school er in om afgestudeerden aan een gepaste job te helpen.
is HR Business Partner bij SUEZ Recycling & Recovery Belgium, in Neder-over-Heembeek, in de Budaregio. Het HRM-beleid zet in op digitalisering/vereenvoudiging, loonbeleid op maat, taalondersteuning en diversiteit, een mogelijke troef voor jongeren.
is stafmedewerker van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, het burgemeestersoverleg voor de centrumregio, bij het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw. Het overlegplatform coördineert beleidsvoorbereidend werk en acties rond zeven beleidsthema’s: duurzame economische ontwikkeling, mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs, integrale veiligheid, ruimtelijke ordening, zorg & welzijn, integratie & inburgering. Ook het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant wordt opgevolgd. Bij de beleidsthema’s worden ook maatregelen ten gunste van klimaat en duurzaamheid meegenomen.
is Adviseur Arbeidsmarkt op de Studiedienst van het Vlaams ABVV en heeft bijzondere interesse voor de tewerkstelling van kansengroepen. Hij begeleidde mee het Budaproject van de Stichting Inovatie & Arbeid, samen met andere sociale partners en experten.