SERV-werkprogramma 2020

Het inhoudelijk kader voor dit werkprogramma vormen enerzijds het regeerakkoord en de beleidsnota’s en anderzijds de SERV-prioriteitennota voor de nieuwe legislatuur en dus ook belangrijke eerdere werkzaamheden van de SERV rond onder andere het akkoord 'Iedereen aan boord', de visienota en het actieplan digitalisering, het advies en rapport over de uitdagingen voor het klimaat- en energiebeleid, het advies circulaire economie en de aanbevelingen voor het toekomstige begrotingsbeleid.

Voortbouwend op de daarin geschetste uitdagingen en prioritaire werkterreinen, werkt de SERV de komende maanden in zijn advies-en overlegfunctie verder rond drie grote assen:

  1. Een toekomstgerichte economie en infrastructuur
  2. Iedereen aan boord, iedereen mee
  3. Bestuurlijke vernieuwing en gezonde financiën.

In het werkprogramma vind je ook de projecten en activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, de Commissies Diversiteit en Sociale Economie en de Adviescommissie Economische Migratie.