Rapport wonen in Vlaanderen

Uitdagingen vanuit sociaal economisch perspectief

De Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen de nieuwe Vlaamse Regering om te investeren in meer betaalbare woningen op goed gekozen locaties met focus op kwalitatieve verdichting. De SERV benadrukt daarbij dat het belangrijk is om verkokering tegen te gaan en over de verschillende beleidsthema’s heen te kijken en de woonproblematiek te koppelen aan andere maatschappelijke uitdagingen zoals werk, armoede, klimaat, ruimte, mobiliteit en welzijn. Vlaanderen telt vandaag 2,95 miljoen huishoudens. In 2050 worden dit er 3,38 miljoen, een toename van 15% of 433 000 huishoudens.

Wonen in Vlaanderen is één van de 15 speerpunten in de prioriteitennota van de SERV. Daarin vragen de Vlaamse sociale partners aan de nieuwe Vlaamse Regering om te investeren in meer betaalbare woningen op slim gekozen locaties. Om dit te ondersteunen publiceert de SERV dit rapport dat de woonproblematiek in Vlaanderen schetst vanuit sociaal-economisch perspectief.

Contact