Oproep Relance op de rails - versterkt door overleg

Iedereen snakt naar houvast en perspectief. Daarom moet de Vlaamse Regering bij de start van het parlementair jaar klaarstaan met een stevig relanceplan en met scripts voor mogelijke scenario’s in alle beleidsdomeinen. De sociale partners verwachten dan ook in de Septemberverklaring en via de begroting een krachtig signaal van de Vlaamse Regering. De SERV en de relancecomités hebben de voorbije maanden de aanzet gegeven. De relance moet nu vaart maken. De komende weken willen de sociale partners samen met de Vlaamse Regering het relanceplan op de rails zetten en een akkoord sluiten over alle sociaal-economische terreinen die cruciaal zijn voor de relance. De sociale partners hebben als geen ander voeling met wat socio-economisch nodig is. Het zijn bovendien vooral de ondernemingen, zelfstandigen en werknemers die de relance in de (nieuwe) realiteit zullen moeten waarmaken.