Oproep Perspectief doet volhouden

De Vlaamse werkgevers en vakbonden ondersteunen de vraag van de overheid aan burgers en bedrijven om de corona-inspanningen vol te houden. Maar dan is perspectief nodig en moet de broncontrole op niveau komen (testing, tracing, quarantaine, data-analyse). Ook de vaccinatie moet sneller, eenduidiger en krachtiger worden uitgerold. Roadmaps moeten klaarheid brengen over wanneer en onder welke voorwaarden economische en sociale activiteiten die vandaag aan banden liggen, kunnen hervatten. Dit zijn nú, op de erg korte termijn - naast het verder voorbereiden van de relance - cruciale werven voor onze overheden. Ze moeten dan ook prominent op de agenda komen van het Overlegcomité van 26 februari 2021. De Vlaamse vakbonden en werkgevers drijven langs hun kant hun inspanningen op om werknemers en bedrijven te sensibiliseren en te overtuigen van het blijvend belang van het respecteren van de regels en protocollen, van deelname aan broncontrole en vaccinatie en van verbetering van de binnenluchtkwaliteit.