Jaarverslag SERV 2022

In het jaarverslag brengen we een overzicht van hoe de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in 2022 zijn rol als advies- en overlegorgaan heeft gespeeld. Met dit overleg- en advieswerk wil de SERV relevant zijn en impact creëren op het beleid.

In 2022 bracht de SERV ruim honderd adviezen uit over tal van sociaal-economisch relevante thema’s zoals bv. databeleid, levenslang leren, begroting, strategische autonomie, energie- en klimaatbeleid, drinkwaterfactuur, organisatie van het schooljaar en armoedebeleid. In het voorjaar sloten de Vlaamse sociale partners eerst onderling het werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee dat begin juli omgezet werd in een VESOC-akkoord tussen Vlaamse Regering en sociale partners. Het akkoord bevat tal van structurele maatregelen om de problemen en uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken.

Naast de activiteiten van de SERV komen in dit digitale jaarverslag ook de activiteiten van de Stichting Innovatie & Arbeid, Commissie Diversiteit, Commissie Sociale Economie, Adviescommissie Economische Migratie en Begeleidingscommissie Pendelfonds van 2022 aan bod.

Contact