Advies wijzigingsbesluit EPB-EPC

    adviesvraag
    Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
    Zuhal Demir
    Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie