Advies wijziging call groene warmte

  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Besluit Vlaamse Regering houdende wijziging Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft aanpassing van de call-regeling voor ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan

  De sociale partners verwelkomen het verruimen van de ondersteuning naar meer kleinschalige installaties, en naar elektriciteitsproductie uit diepe aardwarmte als er geen warmtepotentieel aanwezig is. Dit vroegen ze ook in eerdere adviezen. Ze kiezen er echter voor om prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers. Ze gaan daarom niet dieper in op deze adviesvraag.

  Voor aanbevelingen met betrekking tot de call groene warmte verwijzen we naar het advies “Groene Warmte” van de SERV en Minaraad van 30/09/2016.

  Thema’s en trefwoorden