Advies werkprogramma omgevingsrapportage 2022-2026

advies op vraag
Departement Omgeving

Met het werkprogramma Omgevingsrapportage 2022-2026 zet de Vlaamse overheid opnieuw een stap vooruit om te zorgen voor een degelijke rapportage over het omgevingsbeleid. Dat is een noodzakelijke bouwsteen om het omgevingsbeleid evidence informed en wetenschappelijk te onderbouwen. De SERV en de Minaraad formuleren wel diverse bemerkingen en suggesties. Die gaan zowel over het geheel als over de concrete producten zoals het indicatorenrapport, de policy briefs, de topicrapporten, de handhavingsrapporten en het periodiek overkoepelend rapport. Zo vragen de raden onder andere dat het goede van de vroegere milieurapportage behouden zou blijven, dat er werk wordt gemaakt van een gecoördineerde evaluatie-agenda voor het volledige beleidsdomein en dat er het aangekondigde stakeholdersplatform snel wordt opgestart. Dat platform moet zorgen voor een goede maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid bij de omgevingsrapportage en moet mee de wetenschappelijkheid, transparantie en onafhankelijkheid van de omgevingsrapportage bewaken.

Samenwerking met
Minaraad