Advies voorontwerp decreet taalgebruik notariële akten

  advies op vraag
  Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
  Ben Weyts
  Voorontwerp van decreet dat het taalgebruik regelt bij de opmaak van notariële akten

  De SERV gaat niet akkoord met het voorstel dat de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt om notariële akten verplicht in het Nederlands aan te bieden aan overheden. De voorgestelde regeling is weinig klantvriendelijk en heeft belangrijke ongewenste effecten. Ze zorgt voor hogere kosten, vertraagt procedures, belemmert internationale verrichtingen en geeft problemen op het vlak van gelijkheid en rechtszekerheid. De nadelen lijken groter dan de voordelen. In zijn advies formuleert de SERV betere alternatieven.

  Thema's en trefwoorden