Advies Vlaremtrein - Grondwaterwinningen en bronbemalingen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

SERV, Minaraad en SALV ondersteunen de uitbreiding van de verplichte debietregistratie voor grondwaterwinning en zien duidelijk meerwaarde in de rol van de erkende boorbedrijven en de hen opgelegde verplichtingen zoals een gps-trackingsysteem dat een nauwkeurige locatie van een grondwaterwinning mogelijk maakt. Het opsporen van illegale winningen, het optreden tegen niet-erkende boorbedrijven en overtredingen van erkende boorbedrijven blijven een aandachtspunt voor de handhaving.

Ook de nieuwe regeling voor bronbemalingen is positief en biedt een structurele aanpak voor het omgaan met bemalingswater. Belangrijk is dat het principe van zo weinig mogelijk oppompen voorop staat. Het inzetten van een automatische sturing kan hierbij helpen. De raden ondersteunen de mogelijkheid om het bemalingswater nuttig te gebruiken indien er geen indicaties zijn van potentiële vervuiling.

Samenwerking met
SALV
Minaraad

Contact