Advies van de Vlaamse sociale partners Vlaamse actieplan Europese richtsnoeren 2002

Advies van de Vlaamse sociale partners voor het Vlaamse actieplan in uitvoering van de Europese richtsnoeren 2002

De aanbeveling doorloopt de concrete engagementen voor 2001 en de geplande inbreng voor 2002 van de sociale partners. In 2002 zal het begeleiden van de netwerken van sectorconsulenten binnen de afgesloten convenanten met de regering een meer centrale plaats krijgen in de SERV-werking. De bestaande netwerken worden bijgestuurd en een nieuw netwerk inzake kansengroepen en diversiteit wordt gestart.