Advies VGC-digitale rapportering

advies op vraag
Vlaams minister van Cultuur Media Jeugd en Brussel
Benjamin Dalle
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie