Advies verzameldecreet V

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie

De SERV en de Minaraad erkennen dat het Verzameldecreet V heel wat puntjes in het energiebeleid regelt maar missen tegelijkertijd het bredere kader dat nodig is voor de huidige energie- en klimaatuitdagingen.

Bepalingen over aansluitingskosten voor aardgas zijn een goede zaak maar er ontbreekt nog een duidelijke defossiliseringsagenda en de prijsverhouding tussen fossiele verwarming en warmtepompen voor gebouwen is nog niet rechtgetrokken. Dat is nochtans nodig om sneller en op een betaalbare manier los te komen van fossiele brandstoffen (mits maximale ontzorging en financiële steun voor wie dat nodig heeft).

Betere handhaving van energieprestatiecertificaten (EPC) is verdedigbaar maar tegelijk blijven EPC’s een slechte indicator voor de CO2-emissies van een gebouw. Een label A vormt bv. geen garantie dat een gebouw emissievrij is terwijl een gebouw met label B dat wel kan zijn. Vooraleer teveel beleidsinstrumenten aan EPC’s te koppelen lijkt het dus nodig om die EPC’s te hervormen zodat ze klimaatneutraliteit stimuleren en onnodige kosten voor (herhaaldelijke) labelopmaak beperken.

Nu de taken van netbeheerders rond energiebeheer bij lokale besturen ingeperkt worden overeenkomstig EU-recht is de vraag of lokale besturen of anderen deze taken genoeg zullen (kunnen) oppakken. De raden vragen om de (boven)lokale capaciteit te versterken en om de energieboekhoudingstools te transfereren zodat er genoeg aandacht kan blijven gaan naar lokaal energiebeheer..

Ten slotte moet er voor de opmaak van investeringsplannen door netbeheerders decretaal meer financiële detaillering voorzien worden. Ook is een kader nodig om het gasnet af te bouwen of herin te richten en om gasnetinvesteringen versneld af te schrijven om te vermijden dat het volledige gasnet in stand gehouden en gefinancierd moet worden voor en door de laatste gasklanten.

De nakende updates van de Vlaamse en Nationale Energie- en Klimaatplannen vormen volgens de SERV en Minaraad de ideale gelegenheid om op korte termijn enkele van deze punten nader uit te klaren en te kaderen.

Samenwerking met
Minaraad