Advies verbod houden pelsdieren en dieren tot productie van foie gras

doorgegeven
advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet houdende een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding

De SERV besliste om niet in te gaan op deze adviesvraag. De sociale partners verkiezen om hierover te adviseren in de SALV.

Contact