Advies uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet

  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

  Gezien het voorontwerp van besluit louter procedurele bepalingen omvat, heeft de SERV geen opmerkingen vanuit sociaal-economische invalshoek.

  Thema's en trefwoorden