Advies uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

Gezien het voorontwerp van besluit louter procedurele bepalingen omvat, heeft de SERV geen opmerkingen vanuit sociaal-economische invalshoek.