Advies uitrol digitale meters

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Ontwerp besluit Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010 wat betreft de uitrol van digitale meters

De SERV kiest er voor om prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers. De sociale partners gaan daarom niet dieper in op deze adviesvraag. N.a.v. recente aankondigingen van de minister omtrent het mogelijke uitstel van de uitrol van slimme meters bij prosumenten, herhalen de sociale partners wel hun vraag van een jaar geleden om onzekerheden rond de compensatieregeling voor bestaande installaties met een terugdraaiende teller snel te verduidelijken.

Voor meer aanbevelingen met betrekking tot de uitrol van digitale meters verwijzen we naar het advies “decretale mist over digitale meters” van de SERV van 02/10/2017.