Advies sociale bescherming warmteklanten

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de distributie en levering van thermische energie

    Thema’s en trefwoorden