Advies PFAS Actieplan 2022 - 2024

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SERV en de Minaraad onderschrijven de urgentie van het PFAS Actieplan 2022-2024. Dit plan bevat 50 acties gericht het beperken van emissies, het inventariseren, het minimaliseren van de verspreiding van de verontreiniging, het inperken van de blootstelling van de bevolking en ten slotte de sanering.

De raden zijn voorstander van een doorgedreven inzet op uitfasering, dit in uitvoering van de gewenste transitie naar een circulaire economie en bevelen aan om sterker in te zetten op innovatie. Ze wijzen op de nood aan een structurele stakeholderbetrokkenheid en een sterkere internationale samenwerking en afstemming. Bij de acties willen de raden meer nadruk op maatregelen met direct effect op het leefmilieu en de gezondheid. Ze vragen om beter rekening te houden met kwetsbare personen en willen een duidelijkere verankering van de zorg voor ecosystemen.

Samenwerking met
Minaraad

Contact