Advies over de ratificatie van de IAO-verdragen nrs. 142, 150, 160, 168, 175, 177 en 179

Advies over de ratificatie van de IAO-verdragen nrs. 142, 150, 160, 168, 175, 177 en 179

De SERV geeft vele adviezen over internationale verdragen en overeenkomsten voor zover deze een sociaal-economische impact hebben wat zeer vaak het geval is. Meestal gaat het om zeer formele en korte adviezen. Dit maal heeft de SERV een uitzondering gemaakt voor 7 IAO-verdragen omdat deze te maken hebben met de ratificatie van voor de werkgelegenheid belangrijke IAO-verdragen, toch één van de kerntaken van de SERV.