Advies over de betrokkenheid van Vlaanderen in het europees besluitvormingsproces

Advies over de betrokkenheid van Vlaanderen in het europees besluitvormingsproces

De SERV-aanbeveling over de betrokkenheid van Vlaanderen als regio in de Europese Unie heeft als rode draad de verbetering van de besluitvormingsprocessen door meer efficiëntie en een behoorlijk bestuur. De rode draad loopt hierbij hierbij over drie niveaus: 1)de Europese besluitvorming; 2)de besluitvorming in de Belgische federale context; 3)de Vlaamse besluitvorming. Deze drie niveaus zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden. Wijzigingen in het besluitvormingsproces van de verschillende niveaus hebben consequenties voor de andere niveaus. De uitdaging is dan ook de drie besluitvormingslagen optimaal te laten samenwerken in een evenwichtig geheel waarbij de verschillende Europese regio's, de lidstaten en de Europese instituties elk hun duidelijk zichtbare eigen rol vervullen.