Advies over bepaalde aspecten van de af te sluiten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2007-2011

Advies over bepaalde aspecten van de af te sluiten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2007-2011

Voor de SERV is het essentieel dat de openbare omroep originaliteit en kwaliteit brengt naar vorm en inhoud binnen een brede programmatie (informatie en duiding, cultuur, educatie en ontspan- ning). Het brede aanbod dient universeel toegankelijk te zijn.