Advies ontwerpbesluit vervoer gevaarlijke goederen over binnenwateren

doorgegeven
advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Ontwerpbesluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Contact