Advies ontwerpbesluit energiehuizen

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein
Ontwerp van besluit tot wijziging van het energiebesluit van 19/11/2010, wat betreft de energiehuizen