Advies lokale energie- en klimaatpacten

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers
Extra middelen missen matuur menu

Met de nieuwe lokale energie- en klimaatpacten (LEKP 2.0) voorziet de Vlaamse Regering tussen 2023 en 2025 8 miljoen euro extra per jaar voor het energie- en klimaatbeleid van de lokale besturen. De SERV waardeert de bijkomende middelen voor de steden en gemeenten. Ze spelen inderdaad een cruciale rol in de aanpak van de energiecrisis en klimaat- en energieomslag zeggen de werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de SERV. Dat extra geld vergroot echter ook de versnippering van de middelen. De SERV vraagt te bekijken hoe de financiering van de lokale besturen en het energie- en klimaatbeleid beter geregeld kunnen worden. De middelen moeten ingezet worden waar ze best renderen en structureel en gericht helpen. De SERV verwelkomt de aangekondigde versterking van de onderbemande energiehuizen waar deskundigen energierenovaties begeleiden. De SERV berekende dat er echter nog meer slagkracht nodig is dan de voorlopig voorziene verdubbeling om gezinnen en ondernemingen voldoende te kunnen begeleiden bij energie-investeringen.